Jezus zei:   'wie alles kent behalve zichzelf, mist alles'Thomasevangelie, logion  67الله محبة وشامل
Voor hen die het moeilijk vinden deze e.a. teksten in het Engels te lezen, vertaal de tekst in bijvoorbeeld Google translations. Je krijgt geen perfecte vertaling, maar wél een die waarschijnlijk duidelijk genoeg is. 

********

Go you, sweep out the dwelling room of your heart, prepare it to be the home of the Beloved. When you go out, He will come in. Within you, when you are free from self, He will show His beauty. 

********

 Een universele theologie is onmogelijk

maar een universele ervaring is niet alleen mogelijk, maar ook noodzakelijk. 
Alleen hier is overeenstemming mogelijk, want alleen hier eindigt onzekerheid. 
Zoek alleen deze ervaring en laat geen theologie jou vertragen.

 

A universal theology is impossible,
but a universal experience is not only possible but necessary.
Only here is agreement, because only here uncertainty ends.
Just look for the experience and don't let any concepts slow you down.
********
 

'In the heart of every religion is a mystical dimension that is totally unexplainable"

******** 

 

ALLEEN MET DE ENE (all-one)

 

Luister, oh dierbare geliefde.

 

Ik ben de realiteit van deze wereld,

het middelpunt van de cirkel.

Ik ben de deeltjes en het geheel.

Ik ben de Wil, gegrondvest tussen Hemel en Aarde

 

Ik heb de waarneming in jou geschapen,

opdat jij object van Mijn waarneming bent.

Als je Mij dan waarneemt, zie jij jezelf.

 

Ik heb Mijzelf zo vaak aan jou getoond,

maar je hebt Mij niet gezien.

Ik heb Mijzelf tot parfum gemaakt,

en je hebt me niet geroken,

tot smakelijk eten,

en je hebt Mij niet geproefd.

 

Waarom kun je Mij niet bereiken met wat je aanraakt,

of Mij ademen door zoete geuren?

Waarom zie je Mij niet?

Waarom hoor je Mij niet?

 

Voor jou overtreft Mijn verrukking elk ander genot,

en de vreugde die Ik jou verschaf,

gaat alle andere genoegens te boven.

Voor jou ben Ik te verkiezen boven alle andere goede dingen.

 

Ik ben Schoonheid!

Ik ben Gratie!

Heb Mij lief.

Heb Mij alleen lief!

Heb jezelf lief in Mij, in Mij alleen.

 

Verbind jezelf met Mij, niemand is innerlijk meer nabij dan Ik.

Anderen houden van je voor hun eigen belang,

Ik houd van je om jezelf.

En jij, je vlucht voor Mij.

 

Dierbare geliefde!

Je kunt Mij niet rechtvaardig bejegenen want als je Mij benadert,

dan is het omdat Ik jou nabij ben gekomen.

Ik ben dichter bij jou dan jijzelf, dan je ziel, dan je adem.

Wie onder alle schepselen zou je behandelen zoals Ik het doe?

 

Ik ben jaloers vanwege jou, om jou.

Ik wil dat je niemand anders toebehoort, zelfs niet jezelf.

Wees van Mij, voor Mij, want jij bent in Mij

ook al ben jij je er niet van bewust.

 

Dierbare geliefde!

Laat ons Eén worden,

en als we een weg gaan die tot afscheiding leidt,

zullen we afscheiding vernietigen.

Laat ons hand in hand gaan,

laten we binnentreden tot de tegenwoordigheid van Waarheid.

Laat die onze rechter zijn en voor eeuwig een stempel drukken op onze Verbintenis.

 

IBN ARABI

 

*****

 

Nada te turbe is gebaseerd op een gedicht van Teresia van Avila, de bekende Spaanse mystica uit de 16e eeuw.

Nada te turbe, nada te espante,
quien a Dios tiene, nada le falta
Nada te turbe, nada te espante,
solo Dios basta

Vertaling:

Laat niets je verontrusten,
laat niets je beangstigen:
Wie God heeft ontbreekt niets.
God alleen is genoeg.

Er is geen mooiere, zachtere kracht dan de Zielekracht, die in ieder mens te vinden is en waar je eindelijk thuis bent. De persoonlijkheid met al haar verscholen angst, schuld en projecties wordt ontmaskerd als een illusie, veroorzaakt door onwetendheid, pijn en conditionering. Wanneer je klopt, wordt er open gedaan en zul je bevestigd worden in je zoeken. In werkelijkheid klop je op de deur vanuit de 'binnenkant', want je bent er al (Rumi), alleen weet je het nog niet. Alle angst voor het Ongeziene, alle cynisme, alle muren van Jericho die het ego opbouwt, zullen steeds opnieuw afgebroken worden wanneer je je her-innert aan die bron van liefde in jezelf. Die was er altijd al en zal er altijd Zijn, wat je ook hebt gedaan of toegelaten.

 Jij doet je best en God doet de rest!  

*****
 'THE WAYS OF THE MIND ARE ANCIENT, BUT YOU ARE TIMELESS
 
 
Ga er naar op zoek, op jouw eigen manier! Wees niet bang om fouten te maken of afgewezen te worden. Noem het God, de Ene, het Al, het Universum, Jahweh, Allah, Boeddha, zolang je er maar geen instituut omheen bouwt en niet vasthoudt aan concepten. Heiligheid draagt geen naam. 
 
Maak simpel je website Eigen site maken