Jezus zei:   'wie alles kent behalve zichzelf, mist alles'Thomasevangelie, logion  67الله محبة وشامل
 

FOREVER YOUNG

 Vanavond zag ik, of liever gezegd hoorde ik bij DWWD ‘Forever young’ van Bob Dylan zingen, n.a.v. diens Nobelprijs voor de literatuur. Nou ja, zingen… op de bekende schor krakende, maar daarom ook juist zo mooie vertolking door Freek de Jonge. De ogen van de luisteraars werden zacht, sommigen vochtig zelfs. Zo begint het:

 May God bless and keep you always
May your wishes all come true
May you always do for others
And let others do for you
May you build a ladder to the stars
And climb on every rung
May you stay
May you stay forever young

Ik raakte ontroerd, zoals wel vaker als ik zie dat mijn generatiegenoten waarvan het merendeel ooit met veel verve heilige huisjes omver schopte – en niet onterecht – maar daarvoor vaak niets meer in de plaats vonden, toch door die woorden in hun hart worden geraakt. We worden ouder en zijn gepokt en gemazeld door het leven. Nu mag er wellicht weer plaats zijn voor dat vlammetje binnenin. IT KEEPS US FOREVER YOUNG!

Morgen zijn ze het misschien vergeten, terug in de oude groef. Misschien ook niet…

 

 
Maak simpel je website Eigen site maken