Jezus zei:   'wie alles kent behalve zichzelf, mist alles'Thomasevangelie, logion  67الله محبة وشامل

Het is zover! Na jaren geduld is er nu een heel gemotiveerde uitgeverij die mijn laatste boek heeft uitgegeven: 'OVERGAVE'AL ANDALUS, LICHT EN DUISTER IN EEN SPATJE TIJD. Een historische, levensbeschouwelijke roman. 

Het boek kun je bestellen bij uitgeverij Elikser en andere online bookshops en zal ook wel in de gewone boekenwinkel te koop zijn of nog komen. Op de website van Elikser en van Bol.com kun je de eerste bladzijden alvast lezen om een indruk te krijgen.

 

 

Omschrijving uitgeverij:

Al Andalus, licht en schaduw in een spatje tijd

Overgave is een historische roman. Het verhaal speelt zich af tijdens de laatste jaren van het Nasiridische koninkrijk Granada in het huidige Spanje. Granada was de laatst overgebleven Moorse staat van het grote Al Andalus, dat vanaf 711 met de komst van de eerste Moren bijna geheel Spanje besloeg. Gedurende de ruim zevenhonderd jaar islamitisch bestuur leefden verschillende godsdiensten relatief vreedzaam naast elkaar. Wetenschappers, godsdienstgeleerden en filosofen brachten door hun interreligieuze samenwerking veel moois en vruchtbaars tot stand.

Hoofdpersonen in dit boek zijn: Elvira, een bakkersdochter die haar leven op haar eigen manier vorm wil geven. De tweeling Haya en Hissam, die vanwege hun karakters, hun zwakheden en hun krachten voor hun eigen grote levensvragen komen te staan. Zana, net als Haya geboren met het teken van het beest op haar buik, wat de liefde tussen hen onmogelijk maakt. Dokter Ibn Hamza, die een bijzondere band met Elvira heeft. En Nasr, de halfbroer van de sultan, die toevallen heeft waarvoor hij zich schaamt.

Carla van Ommen vertelt hun geschiedenis op aansprekende en ontroerende wijze. Het thema is zeer actueel vanwege de nooit aflatende strijd tussen bevolkingsgroepen met een verschillende godsdienstige achtergrond.

De rode draad in het boek is bewustwording, het overstijgen van plicht, moraal en zondebesef. Belangrijk thema is, hoe je zowel bij tegenslagen als bij vreugdevolle dingen in het leven een kracht kunt aanboren in jezelf, die vanuit de menselijke ziel tot je spreekt en je ware aard onthult.

 

 

 

MAX en MYRA (2010)
Ik heb een paar romans geschreven waarin ik hoop te illustreren hoe de obstakels die we tegenkomen in het leven ons verrijken en hoe we geleid worden naar de waarheid in onszelf. De personages leven hun leven in een avontuurlijke en soms spannende setting, simpelweg omdat ik het heerlijk vind om een kleurrijk verhaal te schrijven. Max en Myra is een verhaal over relaties, gebroken harten, leven en dood, loslaten en een nieuw begin, dat zich afspeelt in Nederland, Egypte, Congo en Israël. Het is ook in het Engels vertaald en je kunt het hieronder gratis downloaden
Als je het leuk vond, ben je vrij om een bijdrage te leveren en/of een recensie te schrijven in 'contact'.
NL83RABO03975 51606, C.F. van Ommen.
max_en_myra_correctie_laatste_nederlandse_versie.pdf
Downloaden
Engelse versie:
max_and_myra.pdf
Downloaden

MAX and MYRA (2010)
I have written a few novels  in which I hope to illustrate how the obstacles we encounter in life enrich us and how we are guided to the Truth within ourselves. The characters live their lives in an adventurous and sometimes thrilling setting, simply because I love to write a colourful story. Max and Myra is a story about relationships, broken hearts, life and death, letting go and new beginnings, set in Holland, Egypt, Congo and Israel. It has also been translated in English and you can download it below, for free

If you have liked it, you are free to give a contribution and/or write a review in 'contact'. 

NL83RABO03975 51606, C.F. van Ommen. 

Maak simpel je website Eigen site maken