Jezus zei:   'wie alles kent behalve zichzelf, mist alles'Thomasevangelie, logion  67الله محبة وشامل
Onderstaande teksten komen uit: The Way of Mastery, deel I de weg naar het hart, les 4.
Het boek is verwant aan Een cursus in Wonderen en voelt voor mij als de ultieme bevrijding! Ervaar het zelf, met bijvoorbeeld onderstaande tekst, vertaald in het Vlaams.  
 
 
 
4: Volg het spoor van verlangen.
(EEN DEEL VAN HET HOOFDSTUK)
Verlangen is alles.
... Neem nu even een ogenblik om het lichaam te ontspannen. Stel je voor dat jij jouw
leven kan terugdraaien van de positie waarin jij als acteur het spel van jouw leven
speelt, naar de positie waarin jij directeur en regisseur bent. Jij zit in jouw studio en je bent het verhaal van jouw leven aan het schrijven. Je kijkt naar al die kleine
filmfragmentjes die je bij elkaar hebt gebracht. Een fragmentje uit de tijd toen je
geboren werd, eentje uit de tijd toen je naar de peutertuin ging, eentje toen je voor het
eerst verliefd werd of eentje toen je voor het eerst naar een film ging, eentje uit de tijd
dat je naar de universiteit ging. Ook eentje uit de tijd toen je begon te werken, dit werk of een ander, of uit de tijd dat je naar een andere locatie verhuisde.
Kijk heel nauwgezet nu, en zie of er geen waarheid in schuilt dat voor iedere actie die jij ooit ondernomen hebt, nadat je het allemaal hebt proberen te analyseren, er niet reeds de onderliggende energie van verlangen in aanwezig was.
In werkelijkheid hef jij je lichaam niet op uit de zetel om naar de ijskast te gaan zonder het verlangen om te eten. Iets roept jou in de uitdrukking van een actie. Het is
verlangen. Niemand stapt in een intieme relatie zonder de energie van verlangen. Welk koppel heeft immers ooit gezegd, “ik voel helemaal geen verlangen, maar laten we trouwen, kinderen krijgen en een familie stichten”?
Verlangen is die energie die alle golven van schepping voortbrengt uit de diepte van de oceaan zelf. Maar toch, wie van jullie heeft zich nog nooit in tweestrijd gevoeld omwille van verlangen? Wie van jullie heeft nog nooit gedacht dat verlangen slecht is? Wie van jullie heeft niet het onderricht meegekregen dat je niet te groot moet verlangen? Wie van jullie heeft niet het onderricht meegekregen dat het verlangen naar materieel comfort een vorm van smet is op het spirituele pad? Kijk diep in jouw ziel om te zien of hier iets van waar is.
Ben jij niet dikwijls bang geweest voor het verlangen dat in jou opkwam? Want wanneer ik eens naar jullie speelveld kijk, dan zie ik er velen die al verlamd worden, alleen nog maar door het verlangen om een ijsje te eten. Ze zijn zo bang dat, indien ze zouden toegeven aan dat verlangen, iets in het ijsje ervoor zal zorgen dat hun lichaam opzwelt en hun hersenen zullen stoppen met functioneren!
En voor al wie zich in een intieme relatie bevindt - een huwelijk of een andere vorm van verbinding - wie heeft er niet het geloof gekend, jou door de wereld onderwezen, dat als je de energie van verlangen voelt opkomen naar iemand die niet jouw partner is, dat je dan tegenover God gezondigd hebt? Hoevelen van jullie kennen niet de ervaring van de duizend paarden in toom te willen houden, er zo zeker van dat als je zou toegeven om verlangen te voelen, dat alles dan verkeerd zou lopen? En dat jouw
poging om jouw leven gestructureerd, star en voorspelbaar te houden dan zou in elkaar klappen en dat ‘de hel’ dan zou losbreken?
Toch zeg ik jou, zou jij bestaan indien God zijn eigen verlangen had gevreesd om te
scheppen en Liefde uit te breiden door jou te vormen en jou tegelijkertijd ook de
oneindige vrijheid van keuze mee te geven? Zonder verlangen - kijk om je heen - zou
jij niet alleen niets zien, maar zou ook datgene er niet zijn dat het zien kan doen. Alles
is het effect van verlangen.
Kom dan tot het begrip dat verlangen niet slecht is. Het hoeft niet gevreesd te worden.
Je dient er echter wel meester over te worden. Meesterschap is geen controle. Want
controle - de behoefte aan controle - is een effect van de energie van angst, niet van
Liefde. Meesterschap over verlangen komt wanneer je erkent dat het volledig veilig is
voor jou om gelijk welke golf van verlangen te voelen die in jouw bewustzijn verschijnt, omdat het jij bent die beslist of je er al dan niet ook zal naar handelen, of jij het al dan niet ook in het veld van manifestatie zal brengen.
De kracht van keuze is de enige kracht die jou nooit ontnomen kan worden. Jij hebt
daar al volledig Meesterschap over, gezien niets wat jij ervaart naar jou toekomt zonder jouw beslissing om het toe te laten in het veld van manifestatie.
Verlangen is iets dat opborrelt vanuit een diepte, ver voorbij jezelf, naar dewelke je kan kijken met totale onschuld en met de verwondering van een kind. Verlangen toestaan en het verwelkomen is niet iets wat jou van het pad van ontwaken zal afleiden, maar het zal jou direct naar het Hart van God brengen. Want indien jij ooit wil scheppen zoals God schept, dien je jouw conflicterende waarnemingen over verlangen te helen. Je zal de energie van angst dienen te overstijgen.
Er zijn er velen die mij aanroepen en tot me bidden. Er gaat geen uur voorbij in jouw
tijdsdimensie dat er niet velen op jouw planeet tot me bidden en hun hart wensen
vervuld te zien met Christus. En toch, op hetzelfde moment zijn ze doodsbang voor een energie die wil bewegen, omdat er hen aangeleerd werd om verlangen te vrezen en het te onderdrukken.
Verlangen is als het levenssap dat doorheen de stengel van de roos stroomt en de
bloemblaadjes toestaat om te schitteren met verrukkelijke kleuren. Wanneer jij de
stroom van verlangen blokkeert, dan worden de bloemblaadjes niet meer gevoed. De
dood treedt in - de dood van het hart, de dood van de ziel, de levenloosheid.
Wanneer jij door de straten van jouw stad wandelt en eens goed in de ogen kijkt van
iedereen die je ziet, zou je dan niet zweren dat de dood zich al gevestigd heeft in de
denkgeest van velen die in leven zijn? Dood van dromen, dood van hoop, dood van
waardigheid, dood van speelsheid, dood van werkelijke kracht en dood van eenheid
met de Bron en de Schepper, heeft zich reeds voorgedaan. Iedereen die deze woorden
leest, heeft deze ervaring al gekend van dit in anderen te zien.
Heling vereist de bereidheid om verlangen te voelen, om het als goed te zien en als
heilig. Betekent dit dan, dat wanneer je een verlangen voelt dit niet kan verdraaid
worden door de ego-patronen in jouw denkgeest? Natuurlijk niet. Er is altijd de
mogelijkheid dat verlangen verdraaid wordt om tegemoet te komen aan het egobewustzijn dat in jou aanwezig is. Maar wees er zeker van, indien het dat doet, wie
heeft het dan gedaan? Jij! ìn jezelf heb jij altijd geweten dat verlangen goed is, maar
je hebt het onderdrukt. En al de keren toen verlangen tevoorschijn kwam en je liet het
verdraaid worden in iets dat de doelen van het ego diende, dan wist jij altijd heel
precies wat je aan het doen was. Jij was altijd degene die de beslissing maakte.
Hierdoor heb jij geleerd om verlangen te vrezen, omdat die angst het effect is van bang te zijn voor jezelf, en dat is wat jou verlamt. Dat is wat de creatieve stroom blokkeert.
Dat is hetgeen leidt naar alles wat jouw wereld kent als het veelvoud aan psychische
ziekten: het niet bereid zijn om jezelf te vertrouwen, het niet bereid zijn om jezelf lief te hebben en het geloof dat de verlangens die naar boven komen doorheen jouw wezen, iets zijn dat slecht en duister is.
Jij denkt dat, als je ze maar uit jouw wezen kon wegrukken, dat je dan in controle kan
blijven en dat iedereen jou dan graag zou zien, omdat je aangepast bent aan de
kleinheid en de onbenulligheid die aanbeden wordt in het menselijk bewustzijn.
Begrijp daarom goed het volgende axioma dat we jou geven:
De enige relatie die echt waarde heeft,
is jouw relatie met God, jouw creatieve Bron,
de diepte van de oceaan.
Onmiddellijk zegt het denken: “maar wat dan met mijn beste vriend, wat met mijn
ouders, met mijn kinderen, wat met de president van de Verenigde Staten, en hoe moet het dan met de postmeester?”
Jij zal wel met een miljoen voorbeelden aan relaties op de proppen komen die vast en zeker heel belangrijk voor jou zijn.
De enige die waarde heeft, is jouw relatie met God. Want wanneer die relatie in lijn is,
dan zullen al jouw scheppingen, iedere keuze voor relatie en wie jij daarin zal zijn,
moeiteloos stromen vanuit dit in lijn zijn. Zoek daarom eerst het Koninkrijk en al het
andere zal eraan toegevoegd worden. Probeer geen roos te scheppen door met de
bloemblaadjes te beginnen, maar geef voeding aan de wortels en de bloem moet wel
ontluiken.
Indien jij in de juiste relatie wil verkeren met jouw Schepper, dan is het absoluut nodig om jouw waarneming en jouw relatie met de energie van verlangen te corrigeren. Het begint met het loslaten van jouw oordeel in om het even welke vorm het maar verschijnt. Want nogmaals, jij kan enkel in Liefde of in angst verkeren. Jij kan enkel in onschuld of in oordeel verblijven. Liefde en onschuld zijn van het Koninkrijk. Angst en oordeel horen bij illusie.
Het oordeel over verlangen loslaten.
Leer dan, gewoon door oefening, om de patronen die jij in deze illusoire wereld
aangeleerd hebt, te onderbreken, zodat je het oordeel over de energie van verlangen
los kan laten. Dit zal voor iedereen anders zijn, afhankelijk van het punt waarop je
ermee begint.

Hier volgt een eenvoudige oefening. Wanneer je ’s morgens wakker wordt en je hebt je voeten stevig neergezet op de vloer, neem dan even een pauze en stel aan jezelf deze
vraag:
Wat wil ik, precies nu?
Onmiddellijk zal jouw denken antwoorden, “Ik heb het veel te druk om te weten wat ik wil. Ik moet naar m’n werk. Ik moet al de anderen ten dienste zijn. Ik ben hier om de wereld tevreden te stellen. Ik heb geen tijd om aan mezelf te vragen wat ik wil.”
Herinner jou dat waar jij toe besluit, dat is. En de gedachte waar jij in je bewustzijn aan vasthoudt, zal worden gereflecteerd doorheen de aard van jouw ervaring.
Neem dus een pauze en vraag aan jezelf, “Wat is het dat ik wil?” Geef jezelf dan een
minuutje de tijd om te kijken wat er in jouw bewustzijn naar boven komt of wat er in het lichaam wordt gevoeld.
God verhoede het! Je zou wel eens seks willen hebben! Ooh! Indien dat het geval is,
dan weet je nu wel heel zeker dat je helemaal geen ‘spiritueel’ wezen bent!
Misschien wil je wel een hete douche nemen. Misschien wil je een glas fruitsap of een
glas water. Misschien wil je wel zingen of jou eens goed uitrekken of ademen.
Misschien wil jij je omdraaien en naar je geliefde kijken, jouw vriend(in), die nog steeds ligt te slapen in bed. Misschien wil je wel opstaan en heel stilletjes naar de kamer van de kinderen gaan om hen te bekijken tijdens hun slaap. Misschien wil je gewoon gaan zitten en de krant lezen.
Het gaat er hier om dat door de vraag te stellen iets in jou antwoord zal geven. En
wanneer het antwoord komt, merk dan op dat daar een gevoel mee gepaard gaat, een
kwaliteit die jouw cellen een klein beetje doen zingen. Dat is de energie, het elixir van
het leven dat we verlangen noemen.
In deze ene minuut moet je niet opstaan om iets te gaan doen, maar enkel observeren,
“Ah, wat wil ik? Een hete douche nemen.” Het gevoel van die gedachte, of de gedachte die het gevoel uitzendt in het lichaam, “Ik wil een hete douche nemen,” wordt gedragen op het elixir van verlangen.
Verlangen komt naar boven uit een diepte van jouw wezen die, ik zeg het nogmaals,
rust naast het aangezicht van God. Zou het niet kunnen dat door het verlangen te
volgen dat vanuit de diepte van jouw hart naar boven komt, door het te voelen, door het te omarmen, dat jij zou leren en zou beginnen ontdekken wat het is dat de oceaan
doorheen de golf die jij bent, wil uitdrukken? Wanneer jij oordeelt over verlangen, sluit jij jezelf dan niet af van de creatieve stroom die het Godsbewustzijn wil uitdrukken?
Natuurlijk, dat is het probleem. Jij hebt de toevoerslang in een knoop gelegd met al die conflicterende oordelen. Hier volgt er nog eentje dat wijdverspreid is in jullie wereld.
Wees eerlijk met jezelf, hoeveel keer heb jij al niet het verlangen gevoeld om welvarend te zijn? Het is niet iets waarvoor je bij elkaar komt en waar je dan over spreekt, of iets dat je in het publiek gaat uitspreken, zeker niet als je probeert om ‘spiritueel’ te zijn.
Misschien zeg je wel, “Deze morgen werd ik wakker en ik stelde me voor dat ik zoveel
gouden muntjes had dat ik de hele planeet kon kopen.” Maar dan herinnerde jij je,
“Ooh, geld is de wortel van alle kwaad. Ik kan niet op deze manier denken. Wel, ik kan maar beter voortmaken en naar mijn werk gaan, waar ik eigenlijk stilletjes meer dan genoeg van heb omdat ze me toch niet betalen voor wat mijn ziel feitelijk waard is.
Maar ik ga gewoon doen alsof het allemaal in orde is. Oh, geld? Neen, het is in orde
hoor. Eigenlijk heb ik meer dan genoeg. Nee, nee, het gaat echt goed met mij.”
En terwijl je dan naar huis rijdt en er daagt vlak naast jou een Mercedes op, dan kan je niet anders dan je wegdraaien en zeggen, “God, ik wou dat ik mij dat kon permitteren.”
En dan denk je opnieuw, “Oh God, ik mag die gedachte niet hebben, ik zal dan maar
met mijn oude Volkswagen blijven rijden. Maar nu ben ik tenminste wel een heel goed spiritueel persoon.”
Wees eerlijk met jezelf. Hoeveel keer heb jij de drang om welstellend te zijn al niet
voelen opkomen? Wat ter wereld heeft ervoor gezorgd dat je dat verlangen moet
vrezen? Wat heeft ervoor gezorgd dat je de slang in een knoop moet leggen, zodat je
probeert te verhinderen dat dit verlangen een manifestatie zou worden?
Misschien ging je wel, toen je een kind was, naar een van jouw kerken. En daar vond je iemand in een lang gewaad die op een verhoog stond, en omdat alles er zo mooi
uitzag, dacht jij dat hij vast en zeker met autoriteit aan het spreken was. Omdat deze
kerk gevuld was met een heleboel kleine, enge denkgeesten die allemaal in hun eigen
niveau van angst verkeerden, zegden ze, “Geld is de wortel van alle kwaad.” En jij
dacht, “Oh wel, dat is de waarheid. Oh ja, dat is waar. Oh God! Ik kan maar beter
bang zijn voor geld.”
Ik zeg jou, jij hebt slechts één autoriteit en die bevindt zich nooit in het kantoor van om het even welke kerk of van om het even welke organisatie of van om het even welk
individu. Jouw autoriteit is de stem voor God die verblijf houdt in jouw hart en in jouw bewustzijn! God is niet beperkt en vraagt niet aan zijn kinderen om beperkt te zijn.
Want indien jij alles wilt ontvangen wat God jou wil geven, dan moet je beslissen om
recht te staan en de grootste golf worden die je maar kan zijn. Alleen door dat te doen, eer jij jouw Schepper.
Je zou kunnen zeggen dat God als een wijze tuinier is, die voortdurend probeert
prachtige rozen te kweken. Zij weet heel precies hoeveel vocht er aan de grond moet
worden toegevoegd. Zij weet hoe ze de voedingsstoffen via de wortels omhoog moet
brengen doorheen het hart van de stengel van de bloem, om een kleurenpracht voort
te brengen, zodat iedereen die ernaar kijkt, aangeraakt wordt door het mysterie van
schoonheid.
En God verwondert zich, “Wel dat is interessant. Deze rozen die ik gecreëerd heb,
lijken wel een eigen bewustzijn te hebben. Terwijl het elixir dat ik hen tracht te geven
doorheen hun stengels naar boven stroomt, draaien zij zich in kleine knoopjes en
slechts een klein deel van het elixir komt er doorheen. De bloemblaadjes bloeien dus
nooit volledig op.”
Heb jij ooit het gevoel gehad dat je meer energie besteedt aan ingesnoerd blijven dan
aan expansie toelaten?

Verlangen verbindt jou met de wil van God.
Verlangen is schepping. Wat je verlangt is daarom van het allerhoogste belang.
Wanneer je de kleine oefening die we jou gaven, opneemt en ze, wanneer je ’s
ochtends wakker wordt op een heel eenvoudige en rustige manier begint in praktijk om te zetten, dan zal je opnieuw in aanraking komen met de onschuld en de schoonheid van de beweging van verlangen. Je zal er plezier in vinden.
Wanneer er in jou een seksuele gedachte opkomt, een seksueel verlangen, waarom
zou je er dan niet gewoon bijblijven? Waarom zou je niet kijken naar wat het
veroorzaakt in het lichaam? Hoe verandert jouw ademhaling? Begint het hart sneller te kloppen? Wees eens eerlijk, tovert het geen glimlach op jouw gezicht? Wat als je zou beslissen om dat effect eerlijk te omarmen als zijnde totaal onschuldig en prachtig?
Hoe anders zou jouw dag zijn als jij jouw gewaarzijn van seksuele energie niet zou
onderdrukken?
Je merkt misschien wel op dat we niet zeggen dat je dan maar de straat moet opgaan
en iedereen vastgrijpen die voorbijkomt. We spreken hier over het jezelf toestaan om
precies die energie die doorheen jouw lichaam beweegt, heel levendig te omhelzen.
Waarom is dit belangrijk? Wanneer jij beslist hebt dat er energieën bestaan die duivels zijn, kwaad, of die de kracht hebben om jou weg te houden van jouw eenheid met God, dan heb jij al beslist dat er iets bestaat dat buiten het bereik van jouw kracht ligt. En dat is wat jou je kracht ontneemt. Je neemt een onschuldige energie en jij maakt er een monster van dat ten alle prijze dient gevreesd te worden.
Toch zeg ik jou dit. De mystieke transformatie die jou draagt van het gevoel een klein
druppeltje schuim op de top van een golf te zijn en aan wie alle kracht ontnomen is,
naar het gevoel van vrijheid en te leven als een kracht die voortkomt uit het bewustzijn van God, die doorheen jou stroomt om alleen maar mooie scheppingen uit te drukken, gevuld met majesteit, kracht en wonderen, is bereidheid. De bereidheid om de energieën die door het lichaam en het bewustzijn passeren richting te geven en ze niet te vrezen. Maar in plaats hiervan hen te bekijken in onschuld en verwondering.
Dit is de bron van alle mythes die doorheen alle culturen verteld worden: de ridder die de draak verslaat, of het wilde beest op de wang kussen en het wordt een liefdevolle metgezel. Jouw monsters zijn dat wat je vreest en onderdrukt, omwille van de oordelen die jij aangeleerd hebt in de wereld. En de wereld is alleen maar de ontkenning van het Koninkrijk. Hij is precies het tegenovergestelde van de Waarheid.
Als jij in een van jouw kerken zit en iedereen zegt, “seksualiteit is slecht! Het zal jou
weghouden van God,” dan zou jij je direct kunnen realiseren dat indien iedereen hier
seksualiteit vreest, het werkelijk wel iets goddelijks moet zijn. Sta jezelf toe om te
denken, “misschien zou ik er goed aan doen om het te omarmen, het lief te hebben, er
meester over te worden en er niet meer bang voor te zijn.”
Stel je voor dat iemand tegen jou zegt:, “Geld is de wortel van alle kwaad!” en dan zijn hand uitsteekt en vraagt, “wil jij alsjeblieft een schenking doen aan onze organisatie?”
Is dat geen uiting van conflict? En toch doordringen zulke conflicten alle religies en alle dogma van jouw wereld, die zeggen, “Verlang niet naar geld. Verlang niet naar rijkdom.
Maar nu je er toch bent, we hebben echt wel jouw schenking nodig om onze bediening verder te zetten.” Wat proberen zij jou te onderwijzen? Waar zijn ze zelf in ontkenning?
Seks en geld. Nogal fundamentele dingen, nietwaar? Ze vertegenwoordigen energieën die voortkomen uit het Bewustzijn van God, die zich willen uitbreiden in vreugde en kracht en die geen genoegen nemen met om het even welke beperking.
Toen de Aarde tevoorschijn kwam uit Gods heilige Bewustzijn, zijn eigen vorm aannam en een entiteit werd net zoals jij, zei God niet, “Wel, dit is een mooie planeet, maar ik kan maar één zonnestelsel hebben dat net groot genoeg is voor de Aarde.” Veeleer was het zo dat, uit vreugde, God toestond dat zonnestelsel na zonnestelsel na
zonnestelsel tevoorschijn kwam, het geboren worden van wel duizend zonnen ieder
moment, als een veld waarin dit mooie juweel van een planeet kon ronddraaien. Dat is werkelijke schepping! Welke kwaliteit van zonnestelsel heb jij beslist om toe te laten, waarin de planeet van jouw eigen gewaarzijn kan ronddraaien, kan leven en zich kan uitdrukken?
Verlangen is alles. De eenvoudige oefening die we jou gaven, zal de blokkades
van binnen beginnen op te lossen en jij zal de onschuld van verlangen herontdekken.
Hierop bouwend kan je beginnen uit te breiden, een paar momenten nemen om
weloverwogen te leven, jezelf afvragend, “Wat wil ik werkelijk?” Gebruik jouw
bewustzijn om te ontspannen in de onschuld van deze vraag:
Wat is het dat ik werkelijk wil?
Wat is het in mijn hart, dat me blijft roepen, dat me blijft aansporen?
Omdat jouw bewustzijn schittert als een zonnestraal uit de zon van het Godsbewustzijn, zullen er beelden beginnen op te komen, zullen er gevoelens naar boven komen wanneer je deze vraag stelt. En ik zeg jou, dit zijn symbolen en uitdrukkingen van wat God wenst voort te brengen doorheen jou. Misschien zal je zeggen, “Telkens wanneer ik in mijn hart kijk, en telkens wanneer ik mezelf toesta om het te voelen, is dat wat ik echt verlang om gewoon mijn arm rond de mensen te leggen. Ik wil aan de mensen laten weten hoeveel ik van hen hou.” Waarom zou je dergelijk verlangen vrezen? Zeg je dan, “dit is te overweldigend, ik weet niet of ik aanvaard zal worden.”
Wie geeft er wat om of jij aanvaard zal worden?
Wat belangrijk is, is hoe jij jezelf aanvaardt.
Wat als er door het voelen van dit verlangen nieuwe beelden in jou beginnen op te
komen? Jij realiseert je bijvoorbeeld, “Wat ik wil doen, is bij het Vredeskorps gaan.”
Misschien voelt deze beslissing wel aan alsof jij jezelf in een zonnestelsel plaatst
waarin je kan bewegen als jouw eigen planeet. Wat als bij het vredeskorps gaan en
eraan deelnemen, het pad is via hetwelk jij de grote vreugde leert ontvangen om jouw
eigen liefde over de wereld te laten stralen? Maar als jij verlangen vreest, hoe kan je
dan ooit deze dingen leren kennen?
Wat komt er bij je op wanneer je die vraag stelt? Het zou kunnen zijn, “ik wil zoveel
rijkdom hebben.” En ik zie dan onmiddellijk de gedachte die zegt, “Oh neen, rijkdom is slecht.” Maar wanneer jij jezelf toestaat om de vraag te blijven stellen, dan zal een nog dieper antwoord tot jou komen, zoals, “Wat ik wil is om in staat te zijn naar al de
hongerige kinderen op deze planeet te gaan en hen te voeden. Daarom wil ik rijkdom.”
Zou het niet kunnen dat het verlangen om de wereld te voeden, Gods verlangen is om
doorheen jou te spreken, om jou te gebruiken op een manier die voor transformatie
zorgt op deze planeet? Kan jij zien dat, door het blokkeren van het gevoel van
verlangen, jij je juist afsluit van het horen van datgene waar je zelf al zolang voor bidt?
Jij bidt, “Vader, onthul mij jouw doel voor mij.” Daarna voel je het verlangen en je zegt,
“Oeps, verontschuldig mij Vader, maar ik moet eerst van dit verlangen zien af te
komen.”
Verlangen in het hart is waar jij de telefoonlijn vindt die jou verbindt met de wil van God, die doorheen jou uitgedrukt wordt. Wanneer jij verlangen niet vertrouwt, dan heb je letterlijk gezegd dat jij beslist om jouw Schepper niet te vertrouwen. Dit is een
verklaring die je niet zomaar opzij moet schuiven. In jouw heling van het conflict rond verlangen, nu je weet wat verlangen werkelijk is, leer vooral om geduldig te zijn met jezelf.
Een oefening in het vertrouwen van verlangen.
We stellen voor dat jij voor jezelf een structuur creëert waarin een tweede oefening kan worden toegepast die in jouw dagschema past. Nogmaals , het hoeft in het begin niet meer dan vijf, tien of vijftien minuten te duren, misschien drie of vier keer per week. Uiteindelijk zal jij dit de ganse dag doen, omdat je heel bewust zal beginnen scheppen.
Zet jouw wereld voor tien of vijftien minuutjes opzij. Herinner jou dat je helemaal niets hoeft te doen, de wereld kan dus gerust wel even wachten.
Ontspan het lichaam en sluit jouw ogen. Het kan heel behulpzaam zijn om de adem
heel diep en ritmisch te laten worden. Dit ontspant het zenuwstelsel en leidt diegene af die in jouw bewustzijn de controle wil behouden - de criticus in jou, hij die beslist welke gedachten er aanvaardbaar zijn en welke niet. Tussen haakjes, die criticus is niet iets wat jij zelf gemaakt hebt. Het is iets dat jij in jouw bewustzijn toegang geeft, iets dat gemaakt werd door een heleboel angstige denkgeesten, ouders en leraars genaamd.
Terwijl je dan zo het lichaam en jouw denken tot rust laat komen, vraag aan jezelf:
Wat wil ik werkelijk?
Kijk naar de beelden die opkomen, zonder ze te beoordelen. Bemerk de gevoelens in
het lichaam en laat dit een minuutje of twee zijn gang gaan. Neem dan een pauze,
open je ogen en schrijf alles op wat jij je kan herinneren. Bijvoorbeeld, “Ik zag het beeld dat ik wel zevenenveertig sekspartners had. Ik zag het beeld dat ik zoveel gouden muntjes had die over me neervielen, dat ik een paraplu over mijn hoofd moest houden.
Ik zag reusachtige bollen ijskreem. Ik zag mezelf in een boot op de oceaan. Ik merk op dat mijn maag ineenkromp.” Wat het ook is, schrijf het op.
Neem dan eens heel diep adem, ontspan opnieuw en herhaal het proces. Plaats jouw
hand zo, dat ze rust op je hart. Adem hierin een paar keer en vraag dan:
Wat verlang ik werkelijk?
Laat het proces opnieuw zijn wat het is. Blijf dit tien tot vijftien minuten lang doen, zodat je het in totaal een zes à zevental keer gedaan hebt en telkens ook alles genoteerd hebt.
Neem dan het stuk papier of jouw dagboek, leg het opzij voor de volgende
oefenperiode en herhaal het ganse proces opnieuw. Wanneer je dit zeven keer gedaan
hebt, zodat je uiteindelijk zeven papiertjes hebt waarbij je doorheen het proces bent
gegaan, begin dan, en alleen maar dan, terug te kijken naar alles wat is opgekomen.
Vraag jezelf, “Wat lijkt er zich te herhalen?” Misschien merk je op dat je drie keer een reusachtige kom ijskreem wou, maar dat het dan wegebde. Twee keer had je het
verlangen naar zevenenveertig minnaars, maar nu merk je dat je er uiteindelijk maar
één meer wilt.
Wat het ook is, kijk naar het patroon, het spoor dat zich het meest aftekent doorheen
het ganse proces. Stel je dan voor dat dit spoor de energetische link is die is
vastgemaakt aan één eind van het drupje schuim op de top van de golf, en dat het
andere eind verankerd is in de diepte van de oceaan zelf. Overweeg dan eens, als je
het jezelf zou toestaan, om jou te laten afzinken langs dat spoor, om te beginnen er
energie naartoe te brengen, om te beginnen de obstakels die in jouw bewustzijn
aanwezig zijn en die jou verhinderen om constant van daaruit te leven, op te ruimen,
zodat jij jezelf gaat dragen vanaf het drupje schuim op de top van de golf naar het Hart van God.
En ondertussen zou alles wat niet met Liefde strookt naar boven komen, zodat je het
kan loslaten. Tijdens het proces zou je door een metamorfose gaan die in jouw wezen
de levende incarnatie van de kracht van Christus steeds maar groter zou maken - jouw ziel zou de vervulling realiseren die hij altijd al gezocht heeft.
Want zie je, de reden waarom jij zo sluw beslist hebt jezelf om de tuin te leiden door de energie van verlangen te blokkeren, is omdat de ziel weet dat, wanneer ze zulk een
spoor met volledige en totale toewijding zou volgen, ze zich zou begeven op het pad
dat God voor jou heeft klaargemaakt en dat weet hoe jou naar huis te brengen.
Wanneer jij thuiskomt, dan zal dat betekenen dat je het ‘een zoeker zijn’ wel moet
hebben losgelaten. Jij moet dan wel iemand geworden zijn die ‘gevonden heeft’. En je
moet wel boven de massa zijn uitgestegen. Je moet al jouw identificatie met kleinheid
hebben opgegeven. Je moet de behoefte om goedkeuring van anderen te krijgen,
hebben losgelaten. Jij zal opgestaan zijn en jouw rechtmatige plaats aan de
rechterhand van God opgenomen hebben. Is dat niet de diepste angst die jij met je
meedraagt - om nu de Waarheid te zijn van wie je bent als een geïncarneerde
Christus?
Verlangen kan heel leuk zijn. Ideaal zou het zijn, wanneer je dit geoefend hebt voor
jezelf, dat je ook aan jouw levensgezel of aan een goede vriend(in) zou vragen om
samen met jou aan boord te gaan van dit proces, zodat je misschien een keer per
week samen kunt zitten en zeggen, “Wat kwam er bij jou naar boven deze week?”
Dit noemen we, ‘je blootgeven aan een vriend’. Het wordt ook wel genoemd ‘kwetsbaar worden voor elkaar’. Je kan het ook zo noemen dat je een ander kind vindt om mee te spelen in het Koninkrijk, zodat je naar de zandbak kan gaan, weg van de wereld der volwassenen die zegt, “Verlangen is slecht. Kijken jullie maar goed uit wat je doet.”
Jij begint te kijken naar wat er waar en werkelijk is vanuit een plaats van onschuld. Jij bouwt voor jezelf een groep op die jou ondersteunt. En deze groep die jou ondersteunt, kan uitgroeien tot drie of vier vrienden - of zelfs tien of twintig - waarin iedereen betrokken is bij ‘het in contact blijven met wat er werkelijk omgaat binnenin’, door het principe te begrijpen dat verlangen het spoor is dat jou rechtstreeks verbindt met het Hart van God. En God wil alleen maar datgene uitbreiden wat Liefde in de wereld tot uitdrukking laat komen, doorheen jou. Dit wordt schepping genoemd. ...
 
Maak simpel je website Eigen site maken