Jezus zei:   'wie alles kent behalve zichzelf, mist alles'Thomasevangelie, logion  67الله محبة وشامل
*****
 

GOEDHEID VERHOOGT HET BEWUSTZIJN VAN DE HELE WERELD

Oké, dus dit gaan we doen. We worden liefdevol ten aanzien van het hele leven. Dankbaar voor alles wat we hebben en welwillend. Welwillendheid is een houding van waaruit we genadig zijn naar alles wat leeft in al haar facetten.

Welwillend zijn is een manier van kijken naar de wereld. Men kan ook welwillend zijn jegens jezelf. Goed zijn voor jezelf, genadig zijn voor jezelf.

Mensen voelen zich veiliger bij hen die genadig zijn voor zichzelf, omdat kwaadaardige mensen naar buiten toe projecteren. Totdat die leert aardig te zijn voor zichzelf, is hij niet echt veilig om mee samen te zijn.

Dus we willen mensen leren op hun gemak te zijn met zichzelf, meegaand, bereid om de eigen beperkingen te accepteren zonder in schuldgevoel en zelfhaat te vervallen, zonder zichzelf te bestraffen.

Als je niet vriendelijk voor jezelf kunt zijn, ben je ook niet vriendelijk naar anderen. Je kunt die houding wel aannemen, maar je bent niet écht zo.

 

Dat betekent dat wat je zou wensen voor anderen, je nu wenst voor jezelf. Je praat over vriendelijk en begripvol en behulpzaam voor anderen, maar wat nu belangrijk is, is dat je dat voor jezelf bent.

Is iedereen hier vriendelijk en welwillend naar zichzelf? Zijn we dat? Is er iemand die zichzelf haat? Oh, ik haat iedereen die zichzelf haat! We moeten iedereen doden die haat! (grapje voor het publiek)

 

Oké. Dus vriendelijk en welwillend zijn naar alles wat leeft en medelevend met alle manieren waarop dat leven zich uitdrukt, met inbegrip van de manier waarop jij jezelf uitdrukt, is het hart en de bron van spirituele kennis, waarvoor je geen boek nodig hebt. De vriendelijkheid tegenover jezelf en anderen verwerkelijkt de verheffing van de hele mensheid.

Mensen vragen: wat kan ik doen om de mensheid te helpen? Wel, wat je kunt doen is het beste wat je als wezen kunt zijn naar boven te halen, zo vriendelijk en aandachtig mogelijk te zijn naar het leven in al haar uitdrukkingsvormen. Je ziet de schoonheid van alles wat bestaat. Sommige dingen worden tentoongesteld, zoals deze bloemen, zo verbluffend, zó verbluffend, tot je ze eindelijk ziet en na een poosje zie je het in alles wat leeft. In elk levend wezen zie je het, in elke boom en ik geloof dat de deze vraag eerder hebben gesteld, maar laten we het vragen:

(Vervolgt met kinesiologische methode om vragen te stellen, uitgelegd in 'Power versus Force'.)

Ik heb toestemming om deze vraag te stellen. Alles wat leeft is zich bewust van de goddelijkheid van jouw bestaan terwijl je voorbijloopt. Weerstand (betekent sterke arm, waarheid).

Elk levend wezen, elke boom, elke grasspriet, alle levende wezens zijn zich ervan bewust dat jij voorbijloopt. Wauw!

Dus gewoon te zijn wie je bent verheft de wereld. Je hoeft er niet in rond te rennen en je aan dingen te verplichten of dingen toe te zeggen, je bent gewoon wat en wie je bent, met volle teugen!

Waardeer vreugdevol je eigen bestaan, je eigen schepping.

 

Wij danken u oh Heer voor ons bestaan, wij danken u voor onze schepping, we zegenen de hele schepping, AMEN

*****
Why are we so addicted to the ego?
*****
*****
David Hawkins
There is a meditative and contemplative technique that can be used to bring about the same result. It is the process of constantly letting go of wanting to control the experiencing as well as experiencing itself. There then occurs the sudden realization that awareness is being handled by some infinite aspect of consciousness (the Self); this may have been suspected previously but not actually realized. After this realization, the awareness of the Presence occurs more frequently. Out of this experience comes an ever greater willingness to rely on that inner Presence, with less and less reliance on the small self. Less frequently, then, does the person look to the small self to handle life’s problems, as there is a progressive willingness to surrender to one’s higher Self. The progressive loss of identification with the small self and the increasing identification with the Presence, along with the willingness to surrender life and all of its aspects to the will of God, become the very core of the person’s spiritual exercise and experience. Hawkins M.D. Ph.D., David. Healing and Recovery.
*****
Maak simpel je website Eigen site maken